Breadcrumbs

Nova Guia de Macroinvertebrats Fluvials de Catalunya

Víctor Osorio, Núria Bonada i Maria Àngels Puig presenten la nova Guia de Camps dels Macroinvertebrats Fluvials de Catalunya

Els macroinvertebrats fluvials constitueixen un grup molt divers i important per a la salut dels nostres rius.

Entre ells trobem els crancs de riu i les nàiades, però també un gran assortiment d'insectes que inclou efímeres, frigànies i escarbats. Amb aquesta guia serem capaços d'identificar-los i coneixerem el seu paper com a bioindicadors de la qualitat del medi on els trobem.

La Guia de Camp recull les families més rellevants que habiten els rius catalans ordenades en 110 families, es quals inclouen fotografies per a la seva correcta identificació i informació rigorosa referent a aspectes com la seva morfologia, la biologia i l'habitat.

A més, per primera vegada els autors, Víctor Osorio, Núria Bonada i Maria Àngels Puig, proposen un nom comú en català per a moltes de les espècies presents a la Guia de Camps dels Macroinvertebrats Fluvials de Catalunya.

Aquesta Guia de Camp vol ser una eina útil per a naturalistes en les seves sortides de camp, alhora que es proposa donar a conèixer al públic uns organismes de gran rellevància ecològica, però no gaire coneguts.


Descobreix tots els detalls de la Guia de Camp dels dels Macroinvertebrats Fluvials de Catalunya a l'entrevista que vàrem fer a les seves autores:

Infraestructura verda i els seus efectes en la població

Les plantes són un gran aliat a l'hora de planificar carrers i infraestructures viàries.

La infraestructura verda ofereix solucions atractives als problemes ambientals, socials i econòmics.

La Comunicació de la Comissió Europea sobre la Infraestructura verda defineix aquesta última com una eina eficaç que aporta beneficis ecològics, econòmics i socials a través de solucions sostenibles i naturals, ajudant a comprendre els beneficis que la natura proporciona a l'espècie humana. La qual cosa permet mobilitzar inversions per sostenir i reforçar-los. Dit d'una altra manera, és una xarxa de zones naturals i seminaturals i d'altres elements ambientals, que presta una extensa gamma de serveis ecosistèmics.

La infraestructura verda ofereix múltiples funcions i beneficis en un mateix territori. Aquestes funcions poden ser de tipus ambiental (per exemple, la conservació de la biodiversitat o l'adaptació al canvi climàtic), social (p. ex., la construcció de drenatges d'aigua o espais verds, i la millora del benestar) i econòmic (p. ex., la creació d'ocupació i l'augment del preu dels béns immobles). Aquest contrast amb les solucions d'infraestructura grisa, que generalment compleixen una única funció, com la de clavegueram o la de transport, és el que confereix el seu atractiu a la infraestructura verda, dotada del potencial d'abordar diversos problemes alhora. La infraestructura grisa tradicional continua sent necessària, però sovint pot reforçar-se amb solucions naturals.

La infraestructura verda pot utilitzar-se, per exemple, per reduir els vessaments de les precipitacions tempestuoses que es filtren en les xarxes de clavegueram i, en última instància, en els llacs, rius i rierols, aprofitant les capacitats de retenció i d'absorció de la vegetació i del sòl. En aquests casos, la infraestructura verda produeix, entre altres beneficis, els d'augmentar la captura de carboni, millorar la qualitat de l'aire, mitigar l'efecte illa de la calor urbà i crear hàbitats addicionals per a la vida silvestre i espais recreatius. Les zones verdes contribueixen així mateix al paisatge cultural i històric, conferint identitat als llocs i als paisatges de les zones urbanes i periurbanes on la gent viu i treballa. Els estudis realitzats demostren que les solucions d'infraestructura verda són menys costoses que les d'infraestructura grisa i ofereixen una àmplia varietat de beneficis complementaris a les economies locals, al teixit social i al medi ambient en general.

Una forma relativament senzilla d'aplicar la infraestructura verda en una ciutat o en vies de circulació, per exemple, és la que ens demostra la imatge que acompanya aquest article. Simplement, amb la plantació d'arbres a banda i banda de la via s'aconsegueix reduir molt la temperatura del ciment i llambordins, de manera que combatem les illes de calor urbanes i millorem el benestar dels vianants, ciclistes i altres persones que circulin en vehicles lleugers (patinets, motoristes, etc.). Alhora, oferim refugi per a aus i altres animals que es poden protegir, descansar i alimentar-se en aquests arbres o arbustos, de manera que millorem la biodiversitat i reduïm, en conseqüència, les possibilitats de patir plagues o sobrepoblacions de certes espècies. També, cal tenir en compte que els arbres redueixen la contaminació atmosfèrica i acústica, a més les aus que viuen en aquests arbres, fan que l'ambient sonor sigui més agradable, promovent la naturalització dels espais i el benestar de la població.

A més, si afegim que els arbres plantats són autòctons i de fulla caduca podrem millorar l'eficiència energètica de les nostres vies, augmentant l'ombra i reduint temperatures a la primavera i estiu, gràcies a les fulles, i augmentant la insolació en època més freda. D'altra banda, si canviem la gespa per matollar autòcton i l'acompanyem d'arbustos, reduirem costos de manteniment, reduirem consums d'aigua i augmentarem la biodiversitat, de manera que evitarem plagues, mosquits i paneroles, entre d'altres, com també, ajudarem a abelles i pol·linitzadors.

Petits canvis que EcoGIRAn la teva ciutat i la teva vida!

Si vols saber més sobre la infraestructura verda, recomanem l'entrevista a Gorm DIGE, director de projectes de medi ambient i territori, anàlisi polític i econòmic en AEMA, publicada al número 2015/3 del Butlletí de l'AEMA, setembre de 2015.

A Catalunya, s'està treballant en una sèrie de projectes i línies de treball que reuneix el Departament de Territori i Sostenibilitat. A escala estatal, pots visitar l'Estratègia Estatal d'Infraestructura Verda i de la Connectivitat i Restauració Ecològiques, del Govern d'Espanya.

Reclamem “Més ciència als informatius de la CCMA”

EcoGIRA s'adhereix al manifest per reclamar Més ciència als informatius de la CCMA.

La iniciativa Més ciència als informatius de la CCMA, recolzada per EcoGIRA, sorgeix de la necessitat de reclamar una secció especialitzada sobre ciència i coneixement a tots els informatius de tots els seus canals i mitjans, atès que ha s'ha detectat que ja n'hi ha que recullen informacions que en aquests moments d'emergència sanitària són del màxim interès.

No obstant, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) segueix tractant la ciència com una fracció dins de la secció de “societat” en el bloc general de notícies.

Amb aquest manifest reclamem que la ciència en general, i en especial el medi ambient, la innovació, la recerca i la salut, es tracti com un bloc diferenciat i especialitzat, així com es tracten els esports i el temps.

La ciència té molta rellevància social, en especial en aquest moment en què el planeta sencer està paralitzat i colpit per aquesta pandèmia, fruit de la degradació del medi ambient i la pèrdua de biodiversitat, entre altres.

És moment de posar la ciència al centre de la societat, i a més, reconèixer el paper que hi juguem els i les científiques.

D’aquesta manera, la societat podrà ser conscient del moment clau que estem vivint, i actuar en conseqüència.

Tenir accés a informació científica ens ajudarà a conèixer més aspectes per a millorar la nostra salut, que al cap i a la fi, i sobretot en aquests dies que estem vivint, es demostra que és el més important a preservar. A més, si millorem la nostra salut, ajuda a milorar el planeta, en la majoria de casos.

És per això que instem a la Direcció de la CCMA i al Govern de la Generalitat a escoltar aquesta iniciativa i dur-la a terme per complir amb les seves funcions, en especial les d’informar, formar, i també conscienciar. Més concretament aquest manifest va dirigit a la Consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, expressant també el nostre desig de mantenir-hi una trobada, de forma presencial o virtual, segons la situació ho permeti.


En el moment de tancar aquest article, el manifest presentava les següents adhesions: 5 col·legis professionals (entre ells el Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya, del qual formem part), 26 societats científiques o instituts de recerca (com per exemple, el CREAF), i 33 empreses, entitats i plataformes socials ( entre elles nosaltres, juntament amb Ecologistes en Acció de Catalunya, Greenpeace i el Instituto Jane Goodall España).

CoVid 19 i el Dia Mundial del Medi Ambient 2020

EcoGIRA celebrem el 5 de juny amb un nou canal de YouTube!

Víctor Luna, ambientòleg i fundador d'EcoGIRA, és la cara escollida perquè representi EcoGIRA a YouTube. La seva frescor, espontaneïtat i fluïdesa comunicativa el fan idoni per aquesta nova empresa, juntament amb el seu alt coneixement de les Ciències Ambientals.

EcoGIRA obre el canal de YouTube definint les Ciències Ambientals i explicant quines són les tasques dels professionals del medi ambient, des d'una visió sovint caricaturitzada dels ambientòlegs i ambientòlogues. Luna, com a professional del sector, coneix bé aquesta casuística i l'explica amb un gran somriure.

A continuació podeu veure aquest primer vídeo amb el que s'inaugura el canal d'EcoGIRA a YouTube:Pel seu cantó, davant del 5 de juny de 2020, EcoGIRA volia celebrar-ho com cal, tot i el confinament, així que va aprofitar el nou canal de YouTube per fer arribar un missatge d'esperança i donar a conèixer tot el que podem fer com a societat per vèncer al CoVid 19, conegut com a coronavirus, i a la vegada lluitar davant l'emergència climàtica que estem vivint.

Amb aquest objectiu, us presentem la nostra celebració del Dia Mundial del Medi Ambient 2020:

Participem a la Setmana Europea de la Mobilitat

Del 16 al 22 de setembre se celebra a Catalunya la Setmana Europea de la Mobilitat que promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables com són els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o amb vehicle elèctric, així com visualitzar els canvis possibles en l'ús de l'espai públic, millorar la qualitat de l'aire i la reducció de la contaminació.

Amb el lema "Camina amb nosaltres!!, la Setmana del 2019 ens anima a moure'ns de manera sostenible, saludable i segura: caminar o anar en bicicleta són activitats beneficioses no només per a la nostra salut i per al medi ambient, sinó també per la nostra economia i enforteix els vincles familiars, tot millorant la relació amb el veïnat.

Col·laborem per organitzar, dinamitzar i promoure activitats de sensibilització i divulgació del model de mobilitat que proposem. Així mateix, us animem a participar a les activitats que s'organitzen arreu de Catalunya!


 • titulo modulo noticias - general (ca)


  Noticies relacionades

  CoalaWeb News (educacio)(ca)

  Nova Guia de Macroinvertebrats Fluvials de Catalunya

  Nova Guia de Macroinvertebrats Fluvials de Catalunya Víctor Osorio, Núria Bonada i Maria Àngels Puig presenten la nova Guia de Camps dels Macroinvertebrats Fluvials de Catalunya Els ma...

  Infraestructura verda i els seus efectes en la població

  Infraestructura verda i els seus efectes en la població Les plantes són un gran aliat a l'hora de planificar carrers i infraestructures viàries. La infraestructura verda ofereix solucions...

  CoVid 19 i el Dia Mundial del Medi Ambient 2020

  CoVid 19 i el Dia Mundial del Medi Ambient 2020 EcoGIRA celebrem el 5 de juny amb un nou canal de YouTube! Víctor Luna, ambientòleg i fundador d'EcoGIRA, és la cara escollida per...

  Reclamem “Més ciència als informatius de la CCMA” EcoGIRA s'adhereix al manifest per reclamar Més ciència als informatius de la CCMA. La iniciativa Més ciència als informatius de la CCMA, recolzada...

  Participem a la Setmana Europea de la Mobilitat

  Participem a la Setmana Europea de la Mobilitat Del 16 al 22 de setembre se celebra a Catalunya la Setmana Europea de la Mobilitat que promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables ...

  Consells per les noves regidories de Medi Ambient

  Consells per les noves regidories de Medi Ambient Josep Puigdengolas i Ció Lerma expliquen a La Terra el secret per aconseguir l'èxit en polítiques ambientals La Terra entrevista a Josep Puigdengola...

  Com calcular el valor dels aliments

  Com calcular el valor dels aliments La Fundació ENT visita La Terra per presentar la calucladora del valor dels aliments Maria Mestre, responsable de la calculadora de El Valor dels Aliments a la Fu...

  Presentem Som Mobilitat arreu de Catalunya

  Presentem Som Mobilitat arreu de Catalunya Víctor Luna està recorrent Catalunya presentant Som Mobilitat La Fundació ENT, l'Institució Balmes o CoBoi, són algunes de les organitzacions que s'han mos...

  Back to Top