Breadcrumbs

Noticies

Infraestructura verda i els seus efectes en la població

Les plantes són un gran aliat a l'hora de planificar carrers i infraestructures viàries.

La infraestructura verda ofereix solucions atractives als problemes ambientals, socials i econòmics.

La Comunicació de la Comissió Europea sobre la Infraestructura verda defineix aquesta última com una eina eficaç que aporta beneficis ecològics, econòmics i socials a través de solucions sostenibles i naturals, ajudant a comprendre els beneficis que la natura proporciona a l'espècie humana. La qual cosa permet mobilitzar inversions per sostenir i reforçar-los. Dit d'una altra manera, és una xarxa de zones naturals i seminaturals i d'altres elements ambientals, que presta una extensa gamma de serveis ecosistèmics.

La infraestructura verda ofereix múltiples funcions i beneficis en un mateix territori. Aquestes funcions poden ser de tipus ambiental (per exemple, la conservació de la biodiversitat o l'adaptació al canvi climàtic), social (p. ex., la construcció de drenatges d'aigua o espais verds, i la millora del benestar) i econòmic (p. ex., la creació d'ocupació i l'augment del preu dels béns immobles). Aquest contrast amb les solucions d'infraestructura grisa, que generalment compleixen una única funció, com la de clavegueram o la de transport, és el que confereix el seu atractiu a la infraestructura verda, dotada del potencial d'abordar diversos problemes alhora. La infraestructura grisa tradicional continua sent necessària, però sovint pot reforçar-se amb solucions naturals.

La infraestructura verda pot utilitzar-se, per exemple, per reduir els vessaments de les precipitacions tempestuoses que es filtren en les xarxes de clavegueram i, en última instància, en els llacs, rius i rierols, aprofitant les capacitats de retenció i d'absorció de la vegetació i del sòl. En aquests casos, la infraestructura verda produeix, entre altres beneficis, els d'augmentar la captura de carboni, millorar la qualitat de l'aire, mitigar l'efecte illa de la calor urbà i crear hàbitats addicionals per a la vida silvestre i espais recreatius. Les zones verdes contribueixen així mateix al paisatge cultural i històric, conferint identitat als llocs i als paisatges de les zones urbanes i periurbanes on la gent viu i treballa. Els estudis realitzats demostren que les solucions d'infraestructura verda són menys costoses que les d'infraestructura grisa i ofereixen una àmplia varietat de beneficis complementaris a les economies locals, al teixit social i al medi ambient en general.

Una forma relativament senzilla d'aplicar la infraestructura verda en una ciutat o en vies de circulació, per exemple, és la que ens demostra la imatge que acompanya aquest article. Simplement, amb la plantació d'arbres a banda i banda de la via s'aconsegueix reduir molt la temperatura del ciment i llambordins, de manera que combatem les illes de calor urbanes i millorem el benestar dels vianants, ciclistes i altres persones que circulin en vehicles lleugers (patinets, motoristes, etc.). Alhora, oferim refugi per a aus i altres animals que es poden protegir, descansar i alimentar-se en aquests arbres o arbustos, de manera que millorem la biodiversitat i reduïm, en conseqüència, les possibilitats de patir plagues o sobrepoblacions de certes espècies. També, cal tenir en compte que els arbres redueixen la contaminació atmosfèrica i acústica, a més les aus que viuen en aquests arbres, fan que l'ambient sonor sigui més agradable, promovent la naturalització dels espais i el benestar de la població.

A més, si afegim que els arbres plantats són autòctons i de fulla caduca podrem millorar l'eficiència energètica de les nostres vies, augmentant l'ombra i reduint temperatures a la primavera i estiu, gràcies a les fulles, i augmentant la insolació en època més freda. D'altra banda, si canviem la gespa per matollar autòcton i l'acompanyem d'arbustos, reduirem costos de manteniment, reduirem consums d'aigua i augmentarem la biodiversitat, de manera que evitarem plagues, mosquits i paneroles, entre d'altres, com també, ajudarem a abelles i pol·linitzadors.

Petits canvis que EcoGIRAn la teva ciutat i la teva vida!

Si vols saber més sobre la infraestructura verda, recomanem l'entrevista a Gorm DIGE, director de projectes de medi ambient i territori, anàlisi polític i econòmic en AEMA, publicada al número 2015/3 del Butlletí de l'AEMA, setembre de 2015.

A Catalunya, s'està treballant en una sèrie de projectes i línies de treball que reuneix el Departament de Territori i Sostenibilitat. A escala estatal, pots visitar l'Estratègia Estatal d'Infraestructura Verda i de la Connectivitat i Restauració Ecològiques, del Govern d'Espanya.

titulo modulo noticias - general (ca)


Noticies relacionades

CoalaWeb News (educacio)(ca)

Nova Guia de Macroinvertebrats Fluvials de Catalunya

Nova Guia de Macroinvertebrats Fluvials de Catalunya Víctor Osorio, Núria Bonada i Maria Àngels Puig presenten la nova Guia de Camps dels Macroinvertebrats Fluvials de Catalunya Els ma...

Infraestructura verda i els seus efectes en la població

Infraestructura verda i els seus efectes en la població Les plantes són un gran aliat a l'hora de planificar carrers i infraestructures viàries. La infraestructura verda ofereix solucions...

CoVid 19 i el Dia Mundial del Medi Ambient 2020

CoVid 19 i el Dia Mundial del Medi Ambient 2020 EcoGIRA celebrem el 5 de juny amb un nou canal de YouTube! Víctor Luna, ambientòleg i fundador d'EcoGIRA, és la cara escollida per...

Reclamem “Més ciència als informatius de la CCMA” EcoGIRA s'adhereix al manifest per reclamar Més ciència als informatius de la CCMA. La iniciativa Més ciència als informatius de la CCMA, recolzada...

Participem a la Setmana Europea de la Mobilitat

Participem a la Setmana Europea de la Mobilitat Del 16 al 22 de setembre se celebra a Catalunya la Setmana Europea de la Mobilitat que promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables ...

Consells per les noves regidories de Medi Ambient

Consells per les noves regidories de Medi Ambient Josep Puigdengolas i Ció Lerma expliquen a La Terra el secret per aconseguir l'èxit en polítiques ambientals La Terra entrevista a Josep Puigdengola...

Com calcular el valor dels aliments

Com calcular el valor dels aliments La Fundació ENT visita La Terra per presentar la calucladora del valor dels aliments Maria Mestre, responsable de la calculadora de El Valor dels Aliments a la Fu...

Presentem Som Mobilitat arreu de Catalunya

Presentem Som Mobilitat arreu de Catalunya Víctor Luna està recorrent Catalunya presentant Som Mobilitat La Fundació ENT, l'Institució Balmes o CoBoi, són algunes de les organitzacions que s'han mos...

Back to Top